Logent Services Oy

Logent Services Oy käyttää PoikkeamaVelho –ohjelmistoa oman toimintansa seuraamiseen ja kehittämiseen. Sen avulla voidaan rekisteröidä operatiiviseen tai hallinnolliseen prosessiin liittyvät poikkeamat niin, että niihin liittyvät kehitys- ja korjaustoimenpiteet voidaan hoitaa kontrolloidusti. Samalla syntyy tilastollista tietoa siitä, minkälaisia poikkeamia yhtiön toiminnassa ilmenee. PoikkeamaVelhon käyttö mahdollistaa helposti isossakin organisaatiossa asiakas- tai toimipistekohtaisten ongelmien tunnistamisen ja niihin liittyvien juurisyiden selvittämisen. Tarvittaessa poikkeamien hallintaan ja käsittelyyn voidaan liittää sähköisesti myös asiakas tai kumppani, jolloin monimutkaiset sähköpostiketjut voidaan korvata selkeillä tapahtumalokeilla, joihin jokainen osapuoli vai itse päivittää tietoa.

Ps. Logent Services Oy:llä käytössä myös KuljetusVelho.

shutterstock_312715829

Logent Services Oy on vuonna 1997 perustettu logistiikka-alan yritys, joka tuottaa asiakkailleen kilpailuetua kokonaisvaltaisella logistiikkatoimintojen hallinnalla. Logistikas Oy:n palvelukokonaisuus sisältää lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palvelutuotteet sekä hankinta- kuin asiantuntijapalvelut. Logistikas lupaa asiakkailleen levollisen olon, sillä heidän hoidossaan asiakkaan

logistiikkatoiminta on vastuullisissa käsissä.